Νέοι φοιτητές στο Μεταπτυχιακό, 2013-2014

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου δημοσίευσε την προκήρυξη για νέες θέσεις στα μεταπτυχιακά του προγράμματα για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014. Πληροφορίες για τις σπουδές, τα δίδακτρα και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, που πρέπει να υποβληθούν μέχρι τις 29 Μαρτίου 2013 έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Κύπρου (ucy.ac.cy)

Η προκήρυξη αφορά και την εισδοχή 15 νέων φοιτητών / φοιτητριών στο Μεταπτυχιακό πρόγραμμα στη  Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία.

Σύμφωνα με αυτήν, οι υποψήφιοι  για την εισαγωγή στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα  πρέπει να είναι πτυχιούχοι πανεπιστημιακών τμημάτων αναγνωρισμένων πανεπιστημίων.  Προτεραιότητα στην εξέταση των αιτήσεων

θα δίνεται σε: Πτυχιούχους Τμημάτων Ιστορίας, Πτυχιούχους Φιλοσοφικών Σχολών, Πτυχιούχους τμημάτων Πολιτικών Επιστημών, Ευρωπαϊκών Σπουδών ή Τουρκικών Σπουδών.

Για περισσότερες πληροφορίες στη Γραμματεία του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου, τηλ. 22-892180 ή στον συντονιστή του Προγράμματος Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας, αναπλ. καθηγητή Π. Παπαπολυβίου, τηλέφωνο: 22892188, email: ppplb@ucy.ac.cy

Σχολιάστε..

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s