“Άσμα Μαΐου, ότ’ εκβάλλουσιν τον Κλήδονα” (1868)

Πρωτομαγιά σήμερα, και σας προτείνω να διαβάσετε το “Άσμα Μαΐου” που αποθησαύρισε ο Αγιοπετρίτης φιλόλογος και σχολάρχης για μερικά χρόνια στη Λάρνακα Αθανάσιος Α. Σακελλάριος στον τόμο των πολύτιμων “Κυπριακών” του 1868 (περιλαμβάνεται και στη δεύτερη έκδοση του 1890-1891). Η πλήρης παραπομπή της πρώτης δημοσίευσης είναι: Αθανάσιος Α. Σακελλάριος, Τα Κυπριακά. Τόμος τρίτος, Η εν Κύπρω γλώσσα, Αθήνα 1868, σελ. 54.

Από τον (πρωτο)μαγιάτικο Κλήδονα, οι Κυπριοπούλες του 19ου περίμεναν να καθοριστεί το “ριζικόν” τους και ο εκλεκτός τους. Μακάρι ο Κλήδονας του 2020 να μας δείξει και εμάς την Έξοδο από τους περιορισμούς και την επιστροφή στην κανονικότητα!

Φίλες και φίλοι, καλό μήνα, με υγεία! Και υπομονή…

 

Advertisement

Σχολιάστε..

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s