Ιστορίης Επίσκεψις: για τους φιλόλογους καθηγητές

Το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου προκηρύσσουν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Ιστορίης Επίσκεψις» που απευθύνεται στους φιλόλογους καθηγητές/τριες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Το πρόγραμμα έχει διάρκεια έξι εβδομάδων (κάθε Παρασκευή απόγευμα, 16.00-20.30 και Σάββατο πρωί, 9.30-15.30) από τις 29 Σεπτεμβρίου μέχρι τις 11 Νοεμβρίου 2017) και η συνολική διάρκεια των μαθημάτων είναι 63 ώρες. Θα διδάξουν για θέματα της ειδικότητάς τους 27 πανεπιστημιακοί καθηγητές και καθηγήτριες των δύο τμημάτων (23 από το Πανεπιστήμιο Αθηνών και τέσσερις από το Πανεπιστήμιο Κύπρου). Η παρακολούθηση των μαθημάτων γίνεται ταυτόχρονα σε διδακτικές αίθουσες στην Αθήνα και τη Λευκωσία είτε με ζωντανή διδασκαλία είτε μέσω τηλεδιάσκεψης, αναλόγως της πόλης όπου βρίσκεται ο εκάστοτε διδάσκων.

Με το Πρόγραμμα επιδιώκεται, μέσω εποπτικών μαθημάτων πυκνής στόχευσης, να έλθουν οι εκπαιδευτικοί της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε επαφή με τους τρέχοντες προβληματισμούς και τις νέες κατευθύνσεις της Ιστορίας. Ειδικότερα επιδιώκεται να καταδειχθεί η ιστορικότητα των εννοιών με βάση τις οποίες συζητούνται οι διαφορετικές ιστορικές περίοδοι και θεματολογίες· να συνεξετασθεί η ελληνική ιστορία με την ιστορία όμορων ή μη λαών˙ να παρουσιασθούν οι διαφορετικές μέθοδοι που χρησιμοποιούν οι ιστορικοί στο έργο τους˙ να αναδειχθούν οι διαδρομές και οι κατασκευές της μνήμης. Τα μαθήματα καλύπτουν ευρείες θεματικές ενότητες όπως: Ο αρχαίος κόσμος: Ανατολή-Ελλάδα-Κύπρος-Ρώμη / Ο Βυζαντινός κόσμος και οι γείτονές του / Ο δυτικός κόσμος στους Μέσους και Νεότερους χρόνους / Ο αραβοϊσλαμικός κόσμος. Η Οθωμανική ιστορία: από το οθωμανικό εμιράτο στην προσπάθεια εκσυγχρονισμού μιας αυτοκρατορίας 14ος αι. ‐ αρχές 20ού αι.) / Ο ελληνικός κόσμος κατά την περίοδο των λατινικών κυριαρχιών και της οθωμανικής κυριαρχίας (13ος‐19ος αι.): θεσμοί, ιδεολογίες, ταυτότητες, πολλαπλές πραγματικότητες / Η ιστορία του ελληνικού κράτους και της Κύπρου στον μακρό 19ο αιώνα / Διασπορά, μετανάστευση, προσφυγιά και Ελληνισμός (15ος‐20ός αι.) / Ο ελληνικός 20ός αιώνας / Τομές και ωσμώσεις στην Παγκόσμια Ιστορία. Παράλληλα με την κεντρική ιστορική προβληματική, στα μαθήματα θα γίνει προσπάθεια να αναδειχθούν ο υλικός πολιτισμός και τα κύρια χαρακτηριστικά των διαφόρων μορφών της τέχνης της κάθε εποχή.

Για το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών είναι ο πέμπτος ετήσιος κύκλος επιτυχούς διεξαγωγής του προγράμματος, αλλά είναι η πρώτη χρονιά που θα προσφερθεί από κοινού και σε συνεργασία με το Τμήμα Ιστορίας του Πανεπιστημίου Κύπρου και προς τους Κυπρίους φιλολόγους. Ο μέγιστος αριθμός των συμμετεχόντων στο Πρόγραμμα ανέρχεται σε εκατόν πενήντα (150) άτομα για την Ελλάδα και σε σαράντα (40) για την Κύπρο.

Χώρος διδασκαλίας:  Αθήνα: Σπίτι της Κύπρου, Μορφωτικό Γραφείο Πρεσβείας Κυπριακής Δημοκρατίας,

Ξενοφώντος 2Α, 10557 Αθήνα (κάθε Παρασκευή)

Διδασκαλείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών,

Πανεπιστημιούπολη, 15784 Ζωγράφου (κάθε Σάββατο).

Λευκωσία: Σε αίθουσες της Νέας Πανεπιστημιούπολης του Πανεπιστημίου Κύπρου

Το πρόγραμμα προσφέρεται αφιλοκερδώς από τα μέλη των δύο συνεργαζομένων Τμημάτων και δεν συνεπάγεται οικονομική επιβάρυνση για τους συμμετέχοντες.

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Κύκλος 5ος / 2017

 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 29/9

Χαιρετισμοί 15΄

Θεωρία και Μεθοδολογία της Ιστορίας, 1.45΄ (Β. Καραμανωλάκης) /

Παγκόσμια Ιστορία: οι μεγάλες τομές, 1.45΄ (Μ. Ευθυμίου) /

Οι προϊστορικοί χρόνοι στον ελλαδικό χώρο: η Εποχή του Λίθου, 0.45΄ (Γ. Κουρτέση‐Φιλιππάκη).

ΣΑΒΒΑΤΟ, 30/9

Οι προϊστορικοί χρόνοι στην Κύπρο: η Εποχή του Λίθου (Επιπαλαιολιθική-Χαλκολιθική), 1.15΄ (Oυρ. Kουκά) /

Ιστορία και Αρχαιολογία της Εγγύς Ανατολής, 2 ώρες (Κ. Κοπανιάς) /

Οι προϊστορικοί χρόνοι στον ελλαδικό χώρο: η Εποχή του Χαλκού, 2 ώρες (Γ. Παπαδάτος) /

Αρχαίος ελληνικός κόσμος: Αρχαϊκή περίοδος, 0.45΄(Σ. Ψωμά).

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 6/10

Αρχαίος ελληνικός κόσμος: Κλασική περίοδος, 2.30΄ (Σ. Ψωμά) /

Η αρχαία Ελληνική Τέχνη κατά την αρχαϊκή και κλασική περίοδο, 2 ώρες (Δ. Πλάντζος).

ΣΑΒΒΑΤΟ, 7/10

Αρχαίος ελληνικός κόσμος: Ελληνιστική περίοδος, 2 ώρες (Σ. Ανεζίρη) /

Ρωμαϊκή Ιστορία, 2 ώρες (Σ. Ανεζίρη) /

Ελληνιστική και Ρωμαϊκή Τέχνη, 2 ώρες (Σ. Κατάκης).

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 13/10

Ο βυζαντινός κόσμος, 4ος‐11ος αι., 3 ώρες (Ειρ. Χρήστου) /

Βυζαντινή Τέχνη, 1.30΄(Γ. Πάλλης).

ΣΑΒΒΑΤΟ, 14/10

Ο βυζαντινός κόσμος, 11ος‐15ος αι., 2 ώρες (Σ. Μεργιαλή‐Σαχά) /

Μεταβυζαντινή Τέχνη, 1 ώρα (Γ. Πάλλης) /

Μεσαιωνική Ευρωπαϊκή Ιστορία, 3 ώρες (Ν. Γιαντσή).

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 20/10

H Κύπρος κάτω από λατινική κυριαρχία (1191-1571), 1 ώρα (Άγ. Nικολάου-Kονναρή) /

Ο Νέος Ελληνισμός στην περίοδο της Βενετοκρατίας, 2.15΄ (K. Kωνσταντινίδου – Αν. Παπαδία‐Λάλα) /

Η Τέχνη της Αναγέννησης, 1.15΄ (Ευ. Μαυρομιχάλη).

ΣΑΒΒΑΤΟ, 21/10

Νεότερη Ευρωπαϊκή Ιστορία, 16ος αι.‐ 1789, 3 ώρες (Κ. Γαγανάκης) /

Ιστορία του αραβοϊσλαμικού κόσμου – Ιστορία της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, 3 ώρες (Π. Κονόρτας).

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 3/11

Ο Νέος Ελληνισμός στην περίοδο της Τουρκοκρατίας, 3 ώρες (Μ. Ευθυμίου) /

Ιστορία της Ελληνικής Επανάστασης του 1821, 1.30΄ (Μ. Ευθυμίου).

ΣΑΒΒΑΤΟ, 4/11

Η Ευρώπη και ο Κόσμος, 1789‐1945, 3 ώρες (Κ. Ράπτης) /

Η νεότερη Δυτική Τέχνη, 1.30΄ (Ευ. Μαυρομιχάλη) /

Οι Διασπορές των Ελλήνων στη νεότερη εποχή, 1.30΄ (Β. Σειρηνίδου).

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 10/11

Η συγκρότηση του ελληνικού κράτους και ο ελληνικός 19ος αιώνας, 2.30΄ (Β. Καραμανωλάκης) /

Η Ελλάδα στο πρώτο ήμισυ του 20ού αιώνα, 2 ώρες (Δ. Λαμπροπούλου).

ΣΑΒΒΑΤΟ, 11/11

Η Κύπρος στην περίοδο της Αγγλοκρατίας (1878-1960), 1 ώρα (Π. Παπαπολυβίου) /

Συγκρότηση της Ευρωπαϊκής ταυτότητας ανά τους αιώνες, 0.45΄(N. Kωνσταντινίδου) /

Η Ελλάδα και ο Κόσμος στη μεταπολεμική περίοδο, 2.30΄ (Ευ. Χατζηβασιλείου) /

Η νεότερη Ελληνική Τέχνη, 1.30΄ (Δ. Παυλόπουλος).

Σύνοψη – Επίδοση Βεβαιώσεων

 

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Αίτηση συμμετοχής στο Πρόγραμμα Ιστορίης Επίσκεψις δικαιούνται να υποβάλουν υποψήφιοι που υπηρετούν κατά την τρέχουσα περίοδο ως φιλόλογοι καθηγητές στη Δημόσια και Ιδιωτική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Ο μέγιστος αριθμός των συμμετεχόντων στο Πρόγραμμα ανέρχεται σε εκατόν πενήντα (150) άτομα για την Ελλάδα και σε σαράντα (40) για την Κύπρο. Σε περίπτωση που οι αιτήσεις υπερβούν τους προβλεπόμενους αριθμούς, θα διενεργηθεί δημόσια κλήρωση την Παρασκευή, 22 Σεπτεμβρίου 2017, ώρα 12.00 π.μ., για την Αθήνα, στο Γραφείο του Τομέα Ιστορίας, Κτήριο Φιλοσοφικής Σχολής, Ζωγράφου, 4ος όροφος, κυψέλη 409, και αντίστοιχα, για την Κύπρο, στα Κεντρικά Γραφεία του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας, στην Παλιά Πανεπιστημιούπολη, στην Οδό Καλλιπόλεως 75, στη Λευκωσία.

Κατά την ημέρα έναρξης του Προγράμματος και στον χώρο πραγματοποίησης των μαθημάτων, οι κληρωθέντες/θείσες υποχρεούνται να προσκομίσουν και καταθέσουν: α) επικυρωμένο αντίγραφο πανεπιστημιακού τίτλου σπουδών, β) βεβαίωση υπηρεσίας, στην κατηγορία «ΠΕ02 Φιλολόγων» (για την Ελλάδα) – ως φιλόλογοι καθηγητές, για την Κύπρο, σε σχολική μονάδα, κατά το σχολικό έτος 2017‐2018, με ημερομηνία Σεπτεμβρίου 2017.

Η αίτηση για την Αθήνα βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση HTTP://TINYURL.COM/QEL2TG5.

Για τυχόν ερωτήσεις, οι ενδιαφερόμενοι απευθύνονται στη Γραμματέα του Τομέα Ιστορίας, κα Ματίνα Τζαγάκη (αρ. τηλεφώνου: 2107277400, εργάσιμες ημέρες πλην Παρασκευής, ώρες 09.00-14.00).

Για την Κύπρο, πληροφορίες παρέχονται από την κα Ελένη Χατζηστυλιανού, Γραμματέα του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου (αρ. τηλεφώνου: 22892180). Η αίτηση μαζί με ένα σύντομο βιογραφικό σημείωμα να υποβληθεί ηλεκτρονικά στη Γραμματεία του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας στη διεύθυνση isa@ucy.ac.cy

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής ορίζεται η Τετάρτη, 20 Σεπτεμβρίου 2017.

Το Πρόγραμμα χορηγεί πιστοποιητικό παρακολούθησης, το οποίο εκδίδεται από το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και από το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Η μη παρακολούθηση μαθημάτων άνω των δύο (2) ημερών, στο σύνολο των δώδεκα (12) ημερών, συνεπάγεται αυτοδικαίως παραίτηση του υποψηφίου από την υπέρ αυτού χορήγηση του πιστοποιητικού.

Advertisement

Σχολιάστε..

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s