Η πρώτη προκήρυξη για την κατάταξη Κυπρίων της Ελλάδας στον πόλεμο του 1940

Από το προσωπικό μου Αρχείο δημοσιεύω σήμερα μια σπάνια προκήρυξη των Κυπρίων της Αθήνας για την κατάταξη στον ελληνικό στρατό. Αν και αχρονολόγητη, πρέπει να εκδόθηκε το πρώτο δεκαήμερο του Νοεμβρίου του 1940. Η προκήρυξη αναφέρει τον καταρτισμό Επιτροπής από τις κυπριακές οργανώσεις της Αθήνας και “τους ενταύθα ευρισκόμενους Κύπριους αγωνιστές”, δηλαδή τους εξόριστους του 1931, με σκοπό τον συντονισμό της κατάταξης εθελοντών και της κατάθεσης χρηματικών συνδρομών. Αναφέρεται στον συναγερμό που είχε ήδη σημειωθεί στην Κύπρο για την προσφορά “αίματος και χρήματος” και φωτογραφίζει τις (αφελείς, όπως αποδείχθηκαν μεταπολεμικά) ελπίδες “εις την φιλελευθέραν Αγγλίαν διά μίαν ευτυχή αύριον”.

Υπεύθυνος για την οργάνωση της κατάταξης των Κυπρίων εθελοντών στην Αθήνα ήταν ο δικηγόρος Χριστόδουλος Ι. Μυριάνθης και για τις ερανικές συνδρομές ο Αχιλλεύς Α. Κύρου, εκδότης της “Εστίας”.

Όπως είναι γνωστό η μεγαλύτερη ομάδα των Κυπρίων εθελοντών κατατάχθηκαν στον ελληνικό στρατό στις 14 Δεκεμβρίου του 1940 με κύρια βάση τους φοιτητές του Πανεπιστημίου Αθηνών. Τους ευλόγησε, κατά την κατάταξή τους, ο μητροπολίτης Κυρηνείας Μακάριος, εξόριστος των Οκτωβριανών του 1931. Οι Κύπριοι φοιτητές ζούσαν από 1 – 4 χρόνια στην Ελλάδα και είχαν όλοι βρετανική υπηκοότητα (όπως αντίστοιχα οι Δωδεκανήσιοι ιταλική). Ήταν από τους ελάχιστους εθελοντές από πολέμησαν στον Ελληνοϊταλικό πόλεμο του 1940-1941, καθώς οι συνθήκες και οι εποχές είχαν πια αλλάξει, όπως και η “κανονικότητα” στην κατάταξη και τη στρατολόγηση στον ελληνικό στρατό.

Advertisement

Σχολιάστε..

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s