Το ενωτικό ψήφισμα της Βουλής (Ιούνιος 1967)

Είδαμε το προηγούμενο Σάββατο πώς προκλήθηκε, ακριβώς προ πεντηκονταετίας, τον Ιούνιο του 1967, η συζήτηση που οδήγησε στην ομόφωνη έγκριση από τη Βουλή των Αντιπροσώπων του ψηφίσματος υπέρ της ένωσης με την Ελλάδα. Η συνεδρίαση, που έγινε με κατάμεστα τα θεωρεία της Βουλής, προκλήθηκε από τον Λέλλο Δημητριάδη, ο οποίος ενέγραψε και το σχετικό θέμα. Η μακρά συζήτηση κατέληξε στο παρακάτω ψήφισμα που εγκρίθηκε ομόφωνα, στις 26 Ιουνίου 1967:

«Η Βουλή των Αντιπροσώπων, διερμηνεύουσα τους προαιωνίους πόθους του Ελληνισμού της Κύπρου και διαδηλούσα την αμετάκλητον απόφασίν του διά σύντομον εθνικήν αποκατάστασιν, διακηρύττει ότι,

α. Παρά τας οιασδήποτε αντιξόους περιστάσεις, δεν θα αναστείλη τον νυν διεξαγόμενον μετά της ομοθύμου συμπαραστάσεως ολοκλήρου του Πανελληνίου αγώνα του, μέχρις ότου ο αγών αυτός ευοδωθή διά της άνευ ενδιαμέσου τινός σταθμού Ενώσεως ενιαίας και ολοκλήρου της Κύπρου μετά της Μητρός Πατρίδος.

β. Θα συμβάλη με όλα τα εις την διάθεσίν της μέσα εις την προαγωγήν του κλίματος ψυχικής ενότητος μεταξύ του Ελληνικού Κυπριακού λαού και του της Μητρός Πατρίδος ως και εις την στενήν συνεργασίαν μεταξύ Ελλάδος και Κύπρου, απαραιτήτου προϋποθέσεως διά την ευόδωσιν του Εθνικού μας Αγώνος.»

Ήταν η πρώτη (και η τελευταία) φορά που η Βουλή των Αντιπροσώπων τόνισε ομόφωνα και με τόσο ξεκάθαρο τρόπο την πίστη των εκλεγμένων εκπροσώπων των Ελλήνων Κυπρίων στην Ένωση με την Ελλάδα. Ανεξάρτητα εάν το ψήφισμα συμβάδιζε με το γράμμα του νόμου του κυπριακού Συντάγματος (οι Συμφωνίες Ζυρίχης – Λονδίνου απέκλειαν τόσο την ένωση όσο και τη διχοτόμηση) αξίζει να υπογραμμιστεί ότι το υποστήριξαν όλες οι πτέρυγες και τα κόμματα της Βουλής, του ΑΚΕΛ συμπεριλαμβανομένου. Δηλαδή, σε διακηρυκτικό τουλάχιστον επίπεδο, τον Ιούνιο του 1967 όλοι οι Έλληνες Κύπριοι βουλευτές, με προεξάρχοντες τον Γλαύκο Κληρίδη και τον Εζεκία Παπαϊωάννου, τους δύο «πατριάρχες» των δύο μεγαλύτερων σημερινών κομμάτων της Κύπρου, όχι μόνο ένοιωθαν Έλληνες, αλλά θεωρούσαν απολύτως φυσικό να διακηρύττουν τον πόθο τους να ενωθούν με τη «Μητέρα Πατρίδα». Τώρα πώς, ορισμένοι συμπατριώτες μας, που ενώ θεωρούν εαυτούς απευθείας διαδόχους της διαχρονικής κομματικής ορθοδοξίας και του αείποτε αλάθητου κομματικού δόγματος, μόλις πενήντα χρόνια αργότερα έχουν φτάσει στο σημείο να προσδιορίζουν εαυτούς ως «Κύπριους που μιλούν ελληνικά», είναι θέμα μιας άλλης συζήτησης. (Γιατί δεν τίθεται ζήτημα να έλεγαν ψέματα οι βουλευτές μας το 1967…)

Καθοριστική για το ζήτημα της συγκεκριμένης ταυτοτικής σύγχυσης είναι η άγνοια της σύγχρονης πολιτικής ιστορίας της Κύπρου. Μόλις πριν μερικά χρόνια ο αρχηγός ενός από τα μεγαλύτερα πολιτικά κόμματα του τόπου μιλώντας σε ζωντανή ραδιοφωνική εκπομπή, ομολόγησε πως δεν γνώριζε ότι το κόμμα του είχε ψηφίσει υπέρ της ένωσης το 1967. Το γεγονός αυτό δεν αναφέρεται εδώ για τη φιλολογική του πτυχή, όμως μας αφορά άμεσα καθώς έχει επιπτώσεις και στο πώς διαχειρίζονται οι ίδιοι άνθρωποι το Κυπριακό.

Θα κλείσουμε, όμως, με αποσπάσματα από την παρέμβαση του Γλαύκου Κληρίδη στη συζήτηση του Ιουνίου του 1967, που αποκτούν ιδιαίτερη σημασία ενόψει των επικείμενων συνομιλιών στα «περίχωρα της Γενεύης». Ο τότε πρόεδρος της Βουλής δήλωσε κατηγορηματικά την υποστήριξή του στη «γνησίαν ένωσιν», τόνισε ότι όσοι ερωτοτροπούσαν με τη συνέχιση του διαλόγου ήταν οι  «αρχιτέκτονες της διχοτομήσεως» και συνέχισε, θέτοντας τα εξής ερωτήματα προς τους αντιπάλους του: «Δέχονται παραχώρησιν κυπριακού εδάφους προς την Τουρκίαν, δέχονται την εγκαθίδρυσιν κυριάρχου ή εκμισθωμένης τουρκικής βάσεως εις την Κύπρον, δέχονται την αναγνώρισιν χωριστών τουρκικών περιοχών διοικουμένων υπό των Τούρκων, πιστεύουν ότι διά της τακτικής του διαλόγου είναι δυνατόν να οδηγηθώμεν εις λύσιν, η οποία δεν θα περιέχη τα προαναφερθέντα στοιχεία και ότι ο διάλογος δεν θα εκφυλισθή εις συζήτησιν ως προς το μέγεθος της βάσεως, την τοποθεσίαν αυτής, την μορφήν των τουρκικών καντονίων και την έκτασίν των;»

Δημοσιεύθηκε στην εφημ. «Ο Φιλελεύθερος», στις 24 Ιουνίου 2017    

Το πρωτοσέλιδο του “Φιλελευθέρου” στις 27 Ιουνίου 1967

και της “Χαραυγής”, της ίδιας μέρας

Advertisement

Σχολιάστε..

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s