Τα Πολεμικά Ανακοινωθέντα του ΓΕΕΦ, 20 – 23 Ιουλίου 1974

Συμπληρώνονται σήμερα, 20 Ιουλίου 2017, 43 χρόνια από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο, μια μέρα που σημάδεψε την ιστορία της σύγχρονης Κύπρου αλλά και τις ζωές μας. Από το δίτομο βιβλίο Πέτρος Παπαπολυβίου (επιστημονική επιμέλεια – διεύθυνση έκδοσης), 1974. Μάρτυρες και Μαρτυρίες. Πραξικόπημα και τουρκική εισβολή. Πεσόντες, Αγνοούμενοι και Θύματα. Αιχμαλωσία – Προσφυγιά – Εγκλωβισμός, Λευκωσία: Φιλελεύθερος 2011, σσ. 71-76, αναδημοσιεύω την εισαγωγή του Κεφαλαίου Β με τίτλο «Ώρες πολέμου» και το υποκεφάλαιο με τα «Πολεμικά Ανακοινωθέντα» του ΓΕΕΦ κατά την πρώτη φάση της τουρκικής εισβολής, με τα σύντομα σχόλιά μου.

 Στις αυγινές ώρες του Σαββάτου, 20ης Ιουλίου 1974, οι τουρκικές απειλές για εισβολή πραγματοποιήθηκαν και η Κυπριακή Δημοκρατία, σπαρασσόμενη και διαιρεμένη από το προηγηθέν πραξικόπημα της 15ης Ιουλίου, δέχθηκε από αέρος και θαλάσσης την τουρκική στρατιωτική επίθεση. Ήταν μια στρατιωτική εισβολή που αν και είχε προαναγγελθεί από το βράδυ της προηγούμενης ημέρας από όλα τα μεγάλα διεθνή ειδησεογραφικά πρακτορεία, κατέλαβε απροετοίμαστα τα στρατιωτικά επιτελεία στην Αθήνα και τη Λευκωσία και απέδειξε με τραγικό τρόπο την ανεπάρκεια και την ανικανότητα της ηγεσίας της δικτατορίας. Για τον μέσο Κύπριο πολίτη μοναδική πηγή πληροφόρησης για τις στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά τις τρεις ημέρες της πρώτης φάσης της τουρκικής εισβολής αποτέλεσαν τα «Πολεμικά Ανακοινωθέντα» που εξέδιδε το Γενικόν Επιτελείον Εθνικής Φρουράς (ΓΕΕΦ) και μεταδίδονταν από τις ραδιοφωνικές εκπομπές του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου (ΡΙΚ). Τη ρητορεία και τη φραστική διατύπωση των Ανακοινωθέντων υπαγόρευε, εύλογα μέχρις ενός σημείου, η ανάγκη ανύψωσης του ηθικού του άμαχου πληθυσμού. Όμως η αποφυγή πληροφόρησης για τις πραγματικές κινήσεις των Τούρκων εισβολέων, σε συνδυασμό με την ανύπαρκτη συνεργασία, επικοινωνία και ενημέρωση μεταξύ του ΓΕΕΦ και των μονάδων που βρίσκονταν στην πρώτη γραμμή του πυρός δημιούργησαν, τελικώς, περισσότερα προβλήματα. Είναι χαρακτηριστικό ότι για την τουρκική απόβαση οι Κύπριοι πληροφορήθηκαν επίσημα μόλις στο 26ο Ανακοινωθέν του απογεύματος της 21ης Ιουλίου, που αναφερόταν αόριστα σε δυνάμεις του εχθρού που είχαν αποβιβαστεί στην «περιοχή Πλατάνια της επαρχίας Κυρηνείας», με την προσθήκη ότι επέκειτο η «απόρριψίς των εις την θάλασσα». Αντίστοιχη ασάφεια παρατηρήθηκε και μετά την εκεχειρία της 22ας Ιουλίου, που σήμανε το τέλος των εχθροπραξιών: Μόλις στο 35ο Ανακοινωθέν του πρωινού της 23ης Ιουλίου 1974 (που εκδόθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών και Αμύνης), γινόταν αόριστος λόγος περί «του προγεφυρώματος της Κυρηνείας», ενώ οι Τούρκοι είχαν καταλάβει ήδη την πόλη του Πράξανδρου από τις μεσημβρινές ώρες της προηγούμενης. Από την άλλη, η έλλειψη ουσιαστικής πληροφόρησης επιβάρυνε το ηθικό του πληθυσμού κατά τις βασανιστικές ώρες του πολέμου, αφού τα περισσότερα Ανακοινωθέντα, που επαναλαμβάνονταν από το ραδιόφωνο, ύστερα από το μεσημέρι της 20ης Ιουλίου και την ανακοίνωση της επιστράτευσης στην Ελλάδα, είχαν μόνο να ανακοινώσουν την εκκαθάριση των τουρκοκυπριακών θυλάκων και την κατάρριψη τουρκικών αεροπλάνων. (Πηγή: Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών, Λευκωσία, Αρχείο Ανακοινωθέντων, 20-23 Ιουλίου 1974.)

Έκτακτον Πολεμικόν Ανακοινωθέν υπ’ αρ. 1, 20 Ιουλίου 1974, 8 π.μ.

Ανακοινούται ότι την πρωΐαν της σήμερον τουρκικά αεροσκάφη άνευ προειδοποιήσεως, υπούλως και ανάνδρως προσέβαλον τον σταθμόν ραντάρ, εβομβάρδισαν το στρατόπεδον της ΕΛΔΥΚ και έρριψαν εντός του τουρκοκυπριακού θύλακος Λευκωσίας – Αγύρτας μικράν δύναμιν αλεξιπτωτιστών. Αι ελληνικαί κυπριακαί δυνάμεις αντιμετωπίζουν μετά γενναιότητος και πρωτοφανούς ενθουσιασμού την απρόκλητον επίθεσιν του τουρκικού σωβινισμού.

Ο εχθρός ουδέν κατώρθωσε να επιτύχη. Μέχρι στιγμής κατερρίφθησαν τρία εχθρικά αεροσκάφη.

Ουδεμία απώλεια εσημειώθη εις τας ημετέρας δυνάμεις.

Έκτακτον Πολεμικόν Ανακοινωθέν υπ’ αρ. 2, 20 Ιουλίου 1974, 8. 30 π.μ.

Ανακοινούται ότι αι ελληνικαί κυπριακαί Ένοπλοι Δυνάμεις απήντησαν ήδη διά των πυροβόλων των εις τον ιταμόν εισβολέα. Εν συνεχεία του προηγουμένου πολεμικού ανακοινωθέντος ανακοινούται ότι κατερρίφθη και έτερον εχθρικόν πολεμικόν αεροσκάφος.

Αι ημέτεραι δυνάμεις έμπλεοι πολεμικού ενθουσιασμού αγωνίζονται σθεναρώς.

 Έκτακτον Πολεμικόν Ανακοινωθέν υπ’ αρ. 3, 20 Ιουλίου 1974, 9.30 π.μ.

Αρτιώτατα τμήματα και των τριών όπλων έχουν προωθηθή βάσει προδιαγραμμένων σχεδίων.

Η άνανδρος τουρκική αεροπορία αναχαιτισθείσα επλήγη επιτυχώς. Μέχρι στιγμής αι ελληνικαί κυπριακαί Ένοπλοι Δυνάμεις έχουν καταφέρει μεγάλα πλήγματα κατά του εχθρού.

Έκτακτον Πολεμικόν Ανακοινωθέν υπ’ αρ. 4, 20 Ιουλίου 1974, 10.30 π.μ.

Ανακοινούται ότι εκατόν και πλέον Τουρκοκύπριοι στρατιώται παρεδόθησαν εις τα πλησίον της Λευκωσίας τουρκικά προάστια.

Τα διάφορα στρατιωτικά τμήματα των Τουρκοκυπρίων υπεχρεώθησαν από ώρας εις άμυναν και ήρχισαν να κάμπτωνται υπό την πίεσιν των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων.

Έκτακτον Πολεμικόν Ανακοινωθέν υπ’ αρ. 5, 20 Ιουλίου 1974, 11.55 π.μ.

Ανακοινούται ότι η Ελλάς εκήρυξε γενικήν επιστράτευσιν.

Διά ταύτης γίνεται αντιληπτόν ότι η Ελλάς ευρίσκεται παρά το πλευρόν της Κύπρου. Ζήτω η αιωνία Ελλάς.

Έκτακτον Πολεμικόν Ανακοινωθέν υπ’ αρ. 6, 20 Ιουλίου 1974, 12.05 μ.μ.

Ανακοινούται ότι αι ελληνικαί Ένοπλοι Δυνάμεις διέσπασαν την αμυντικήν γραμμήν του τουρκοκυπριακού θύλακος Λευκωσίας – Κιόνελι. Ο τουρκικός τομεύς Λευκωσίας έχει αποκλεισθή.

Παραλλήλως το ημέτερον αντιαεροπορικόν πυροβολικόν κατέρριψε το πέμπτον κατά σειράν εχθρικόν πολεμικόν αεροσκάφος πλησίον της Αθαλάσσης Λευκωσίας.

Έκτακτον Πολεμικόν Ανακοινωθέν υπ’ αρ. 7, 20 Ιουλίου 1974, 12.30 μ.μ.

Ανακοινούται ότι αι εχθρικαί δυνάμεις αι επιχειρήσασαι να αποβιβασθούν παρά την Γλυκιώτισσαν Κυρηνείας ανεχαιτίσθησαν και ανετράπησαν. Εις την θάλασσαν επιπλέουν τα πτώματα των εισβαλουσών εχθρικών αποβατικών δυνάμεων.

Έκτακτον Πολεμικόν Ανακοινωθέν υπ’ αρ. 8, 20 Ιουλίου 1974, 1 μ.μ.

Στρατιωτικόν τμήμα διαθέτον μόνον ελαφρά όπλα πεζικού και άνευ οιασδήποτε προκαλύψεως κατέρριψε, μεταξύ Παλαικύθρου και Μιας Μηλιάς, το έκτον κατά σειράν εχθρικόν πολεμικόν αεροσκάφος.

Έκτακτον Πολεμικόν Ανακοινωθέν υπ’ αρ. 9, 20 Ιουλίου 1974, 2.45 μ.μ.

Ανακοινούται ότι αι ημέτεραι δυνάμεις κατέλαβον εις Αμμόχωστον την ωχυρωμένην τουρκικήν περιοχήν γνωστήν ως «Σακκάριαν» και προχωρούν προς Καράολον.

Έκτακτον Πολεμικόν Ανακοινωθέν υπ’ αρ. 10, 20 Ιουλίου 1974, 2.50 μ.μ.

Ανακοινούται ότι αι ημέτεραι δυνάμεις κατέλαβον και τον Καράολον εις Αμμόχωστον.

Έκτακτον Πολεμικόν Ανακοινωθέν υπ’ αρ. 11, 20 Ιουλίου 1974, 3.30 μ.μ.

Ανακοινούται ότι αι ημέτεραι δυνάμεις κατέλαβον τας τουρκικάς εστίας αντιστάσεως Καζιβερά, Εληά και Αγκολέμι.

Από στιγμής εις στιγμήν αναμένεται η εκκαθάρισις και των γειτονικών προς αυτάς τουρκικών εστιών.

Οι κάτοικοι των εν λόγω περιοχών εγκατέλειψαν ήδη τα χωρία των.

Έκτακτον Πολεμικόν Ανακοινωθέν υπ’ αρ. 12, 20 Ιουλίου 1974, 3.45 μ.μ.

Τμήμα Τούρκων αλεξιπτωτιστών ριφθέν παρά το ελληνικόν χωρίον Μια Μηλιά απεδεκατίσθη υπό των ενόπλων κατοίκων, οι οποίοι έμπλεοι πολεμικού μένους εξήλθον εις τους αγρούς και τους επετέθησαν.

Περιπτώσεις τοιούτου ηρωισμού των αμάχων αναφέρονται και εις άλλας περιοχάς.

Έκτακτον Πολεμικόν Ανακοινωθέν υπ’ αρ. 13, 20 Ιουλίου 1974, 4 μ.μ.

Ανακοινούται ότι εις την περιοχήν Κυρήνειας κατερρίφθη το έβδομον κατά σειράν τουρκικόν πολεμικόν αεροσκάφος.

Το αντιαεροπορικόν πυρ των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων έχει περιορίσει εις το ελάχιστον την δράσιν της τουρκικής αεροπορίας.

Έκτακτον Πολεμικόν Ανακοινωθέν υπ’ αρ. 14, 20 Ιουλίου 1974, 6 μ.μ.

Ανακοινούται ότι αι ημέτεραι ένοπλοι δυνάμεις κατέρριψαν το όγδοον κατά σειράν εχθρικόν πολεμικόν αεροσκάφος. Παραλλήλως ανακοινούται ότι συνεπληρώθη η επιστράτευσις και αι εφεδρείαι προωθούνται καταλλήλως.

Έκτακτον Πολεμικόν Ανακοινωθέν υπ’ αρ. 15, 20 Ιουλίου 1974, 7.30 μ.μ.

Ανακοινούται ότι αι ημέτεραι ένοπλοι δυνάμεις κατέρριψαν το ένατον κατά σειράν εχθρικόν πολεμικόν αεροσκάφος εις την περιοχήν Κορμακίτου.

Έκτακτον Πολεμικόν Ανακοινωθέν υπ’ αρ. 16, 20 Ιουλίου 1974, 10 μ.μ.

Ανακοινούται ότι εις Λεμεσόν ήρχισεν η παράδοσις των εκεί Τουρκοκυπρίων. Εις Πάφον, κατελήφθη το ήμισυ της τουρκικής συνοικίας Μούτταλος, ενώ ήρχισεν η παράδοσις της υπολοίπου συνοικίας. Εις Λάρνακα, ήρχισεν η παράδοσις των Τουρκοκυπρίων πόλεως Λάρνακος. Ανακοινούται ωσαύτως, ότι κατελήφθησαν τα τουρκικά χωρία Επηχώ, Ξερομονάστηρο, Πέτρα Διγενή, Μπέηκιογιου, επίκειται δε η κατάληψις του Τζάος. Παραλλήλως, άλλαι ημέτεραι δυνάμεις εισεχώρησαν εις μέγα βάθος εις τον θύλακα  Λευκωσίας – Αγύρτας. Διά του παρόντος διαψεύδονται αι μεταδοθείσαι ειδήσεις υπό του διεξάγοντος ανθελληνικήν προπαγάνδαν βρετανικού ραδιοσταθμού του Μπι Μπι Σι*.

Γνωστοποιείται, ότι ουδέν αναληθέστερον των όσων μετέδωσε το Μπι Μπι Σι, περί καταλήψεως της Κυρηνείας και τουρκικής αποβάσεως εις Λεμεσόν. Αι εν λόγω περιοχαί ελέγχονται πλήρως υπό των ημετέρων ενόπλων δυνάμεων.

[*Το ανακοινωθέν αναφέρεται στις χαλκευμένες ειδήσεις που μετέδωσε το BBC, εντελώς αδικαιολόγητες τόσο για το κύρος του σταθμού όσο και για τις ιδιαιτερότητες των τοπικών συνθηκών, σχετικά με την κατάληψη της Κερύνειας από τα τουρκικά στρατεύματα την 20η Ιουλίου. H «είδηση» του BBC επιβεβαιώθηκε, δυστυχώς, δυο μέρες αργότερα, στις 22 Ιουλίου

Έκτακτον Πολεμικόν Ανακοινωθέν υπ’ αρ. 17, 21 Ιουλίου 1974, 6 π.μ.

Ανακοινούται ότι αι ημέτεραι ένοπλοι δυνάμεις αντιμετωπίζουν σθεναρώς την από αέρος εξαπολυθείσαν την πρωΐαν της σήμερον επίθεσιν. Το παράδειγμα της ηρωικής προελάσεως των ημετέρων δυνάμεων δίδουν οι ηρωϊκοί μας στρατιώται, οι οποίοι περισφίγγουν συνεχώς και περισσότερον τον Άγιον Ιλαρίωνα. Διά του παρόντος προτρέπονται οι κάτοικοι της υπαίθρου όπως εν περιπτώσει ρίψεως αλεξιπτωτιστών εις την περιοχήν των, τους αντιμετωπίσουν με ελληνικόν ηρωισμόν και τους αποδεκατίσουν, ως ακριβώς έπραξαν χθες οι ηρωικοί κάτοικοι της Μιάς Μηλιάς, Λευκωσίας.

Η επιδεικνυόμενη γενναιότης στρατιωτών και αμάχων έχει προκαλέσει μεγάλας απωλείας εις τον εχθρόν, του οποίου η δράσις περιορίζεται συνεχώς εις μόνην αεροπορικήν τοιαύτην. Το δε ηθικόν του κρίνεται ως καταπεσόν και προδικάζει την τελείαν αυτού συντριβήν. Η σημερινή από αέρος επίθεσις ακριβώς, αποσκοπεί εις την τόνωσιν του καταπεσόντος ηθικού των διαφόρων τμημάτων αυτού, τα οποία απέδειξαν χθες ότι ουδόλως αποτελούν αξιόμαχον δύναμιν.

Αι χθεσιναί εξελίξεις εις άπαντα τα πολεμικά θέατρα προοιωνίζουν την πλήρη κατάρρευσιν του εχθρού.

Έκτακτον Πολεμικόν Ανακοινωθέν υπ’ αρ. 18, 21 Ιουλίου 1974, 6.15 π.μ.

Ανακοινούται ότι αι ημέτεραι ένοπλοι δυνάμεις μαχόμενοι ανδρείως και κατά την διάρκειαν της νυκτός κατώρθωσαν να τρέψουν εις φυγήν εχθρικάς δυνάμεις εις τα ισχυρώς ωχυρωμένα μεγάλα τουρκικά χωρία Λεύκα, Λιμνίτης και Κόκκινα, των οποίων η κατάληψις επίκειται.

Έκτακτον Πολεμικόν Ανακοινωθέν υπ’ αρ. 19, 21 Ιουλίου 1974, 9.20 π.μ.

Ηρωικέ κυπριακέ λαέ, αγγέλλεται η παράδοσις της τουρκοκυπριακής φρουράς Πάφου.

Έκτακτον Πολεμικόν Ανακοινωθέν υπ’ αρ. 20, 21 Ιουλίου 1974, 9.45 π.μ.

Πολεμικόν εχθρικόν αεροσκάφος βληθέν καιρίως κατέπεσε και συνετρίβη πλησίον της πόλεως Μόρφου.

Έκτακτον Πολεμικόν Ανακοινωθέν υπ’ αρ. 21, 21 Ιουλίου 1974, 10 π.μ.

Ανακοινούται ότι η εναπομείνασα τουρκοκυπριακή φρουρά της Λεμεσού εκ τετρακοσίων ανδρών παρεδόθη εις τας ημετέρας δυνάμεις.

Έκτακτον Πολεμικόν Ανακοινωθέν υπ’ αρ. 22, 21 Ιουλίου 1974, 11.25 π.μ.

Ανακοινούται ότι αι ημέτεραι ένοπλοι δυνάμεις, παρά τον άνανδρον και βάρβαρον βομβαρδισμόν της τουρκικής Αεροπορίας κατά αμάχων εις Αμμόχωστον, συμπεριφέρονται μετά μεγάλης μεγαλοψυχίας και μέχρι στιγμής ουδένα άμαχον έχουν πλήξει.

Αι ημέτεραι ένοπλοι δυνάμεις εξακολουθούν να δεσπόζουν και να ασκούν πίεσιν κατά του εχθρού εις άπαντα τα μέτωπα επιχειρήσεων, όστις προβάλλει απέλπιδα άμυναν.

Έκτακτον Πολεμικόν Ανακοινωθέν υπ’ αρ. 23, 21 Ιουλίου 1974, 11.30 π.μ.

Ανακοινούται ότι αι ημέτεραι ένοπλοι δυνάμεις κατέρριψαν το ενδέκατο κατά σειράν εχθρικόν πολεμικόν αεροσκάφος εις περιοχήν Μόρφου.

Έκτακτον Πολεμικόν Ανακοινωθέν υπ’ αρ. 24, 21 Ιουλίου 1974, 1.05 μ.μ.

Η τουρκική αεροπορία ενεργούσα βομβαρδισμούς κατά αμάχων έπληξε μεταξύ άλλων και το τουρκοκυπριακόν χωρίον Καζιβερά, το οποίον προφανώς εξελήφθη ως ελληνικόν τοιούτον. Ένεκα του βομβαρδισμού εφονεύθησαν αρκετά γυναικόπαιδα. Επισημαίνεται και αποδεικνύεται περιτράνως η τακτική της τουρκικής αεροπορίας, η οποία μη γνωρίζουσα φυσικούς φραγμούς, ενεργεί βομβαρδισμούς συστηματικώς κατά αμάχων, παραβιάζουσα ούτω και το δίκαιον του πολέμου.

Έκτακτον Πολεμικόν Ανακοινωθέν υπ’ αρ. 25, 21 Ιουλίου 1974, 2.35 μ.μ.

Ανακοινούται ότι αι ημέτεραι δυνάμεις κατέρριψαν το δωδέκατον κατά σειράν εχθρικόν πολεμικόν αεροπλάνον, το οποίον κατέπεσε εις την περιοχήν του χωρίου Φλαμούδι.

Έκτακτον Πολεμικόν Ανακοινωθέν υπ’ αρ. 26, 21 Ιουλίου 1974, 5.10 μ.μ.

Αι ένδοξοι ένοπλοι δυνάμεις μας, αγωνισθείσαι μετά αφθάστου ηρωισμού καθ’ όλην την διάρκειαν της ημέρας και παρά την αεροπορικήν υπεροχήν του εχθρού, όχι μόνον διετήρησαν τα κατά την διάρκειαν της νυκτός καταληφθέντα εδάφη, αλλά κατώρθωσαν να καταβάλουν τας εναπομείνασας εχθρικάς αντιστάσεις εις Λεμεσόν, Λάρνακα και Πάφον.

Εις την περιοχήν Πλατάνια της επαρχίας Κυρηνείας, αι αποβιβασθείσαι εχθρικαί δυνάμεις πιέζονται πανταχόθεν υπό των ημετέρων δυνάμεων και επίκειται η απόρριψίς των εις την θάλασσαν.

Έκτακτον Πολεμικόν Ανακοινωθέν υπ’ αρ. 27, 21 Ιουλίου 1974, 5.30 μ.μ.

Ανακοινούται ότι αι ημέτεραι δυνάμεις κατέρριψαν το δέκατον τρίτον κατά σειράν εχθρικόν πολεμικόν αεροσκάφος το οποίον και συνετρίβη παρά την Κώμην Αιγιαλού.

Έκτακτον Πολεμικόν Ανακοινωθέν υπ’ αρ. 28, 21 Ιουλίου 1974, 8.40 μ.μ.

Ανακοινούται ότι αι ημέτεραι δυνάμεις κατέρριψαν το 14ον κατά σειράν εχθρικόν πολεμικόν αεροσκάφος μεταξύ των χωρίων Τύμπου – Πυροΐου. Ημέτεραι ένοπλοι δυνάμεις μάχονται σθεναρώς.

Έκτακτον Πολεμικόν Ανακοινωθέν υπ’ αρ. 29, 22 Ιουλίου 1974, 6.15 π.μ.

Ανακοινούται ότι κατερρίφθη το δέκατον πέμπτον κατά σειράν εχθρικόν αεροσκάφος, το οποίον ήτο στρατιωτικόν μεταγωγικόν. Το ανωτέρω αεροσκάφος βληθέν κατέπεσεν έμφορτον εις την θάλασσαν, παρά τον φάρον του Ακρωτηρίου Κορμακίτης.

Αι ημέτεραι δυνάμεις κυριαρχούν εις όλα τα μέτωπα των επιχειρήσεων.

Έκτακτον Πολεμικόν Ανακοινωθέν υπ’ αρ. 30, 22 Ιουλίου 1974, 7.15 π.μ.

Ανακοινούται ότι κατερρίφθη υπεράνω του Αερολιμένος Λευκωσίας το δέκατον έκτον κατά σειράν εχθρικόν αεροσκάφος.

Έκτακτον Πολεμικόν Ανακοινωθέν υπ’ αρ. 31, 22 Ιουλίου 1974, 7.50 π.μ.

Ανακοινούται ότι αι ημέτεραι δυνάμεις κατέρριψαν το δέκατον έβδομον κατά σειράν εχθρικόν πολεμικόν αεροσκάφος εις την περιοχήν Αθαλάσσης – Τύμβου επί του υψώματος Άρωνας.

Αι ημέτεραι ένοπλοι δυνάμεις μάχονται μετά πρωτοφανούς ενθουσιασμού και ανδρείας.

Έκτακτον Πολεμικόν Ανακοινωθέν υπ’ αρ. 32, 22 Ιουλίου 1974, 8.10 π.μ.

Ανακοινούται ότι αι ημέτεραι Ένοπλοι Δυνάμεις κατέρριψαν το 18ον κατά σειράν τουρκικόν πολεμικόν αεροσκάφος εις το χωρίον Τύμπου.

Το εν λόγω αεροσκάφος είναι το δεύτερον τουρκικόν το οποίον κατερρίφθη εντός της σήμερον εις την περιοχήν Τύμπου.

Έκτακτον Πολεμικόν Ανακοινωθέν υπ’ αρ. 33, 22 Ιουλίου 1974, 11.40 π.μ.

Ανακοινούται ότι αι ημέτεραι δυνάμεις κατέρριψαν το 19ον κατά σειράν τουρκικόν πολεμικόν αεροσκάφος το οποίον και συνετρίβη εντός του τουρκικού τομέως της πόλεως Λευκωσίας.

Από της πρωΐας σήμερον κατερρίφθησαν 5 τουρκικά πολεμικά αεροσκάφη.

Έκτακτον Πολεμικόν Ανακοινωθέν υπ’ αρ. 34, 23 Ιουλίου 1974, 6.10 π.μ.

Ανακοινούται, ότι αι εχθρικαί αποβατικαί δυνάμεις υποστηριζόμεναι και υπό της πολεμικής των αεροπορίας, επεδίωξαν την δημιουργίαν προγεφυρώματος παρά τας ακτάς της Κυρηνείας, αναχαιτισθείσαι σθεναρώς υπό των ημετέρων Ενόπλων Δυνάμεων.

Έκτακτον Πολεμικόν Ανακοινωθέν υπ’ αρ. 35, 23 Ιουλίου 1974, 9.30 π.μ.

Εκ του Υπουργείου Εσωτερικών και Αμύνης ανακοινούται ότι η στρατιωτική κατάστασις διεμορφώθη ως κάτωθι:

1ον: Αι αντιστάσεις εσωτερικού εξουδετερώθησαν. Εις το βόρειον τμήμα της νήσου αι ημέτεραι δυνάμεις αγωνισθείσαι μετ’ αφθάστου ηρωισμού και αγωνιστικότητος απέκρουαν τα αλλεπάλληλα κύματα αποβάσεως μέχρι και της 13ης ώρας της χθες (22.7.74).

Ο εχθρός χρησιμοποιήσας ευρέως τας αεροπορικάς και ναυτικάς του δυνάμεις και ενισχύσας το προγεφύρωμα διά ισχυρών δυνάμεων συνέδεσε τον θύλακα Λευκωσίας – Αγύρτας μετά του προγεφυρώματος της Κυρηνείας.

2ον: Μετά την υπό του Συμβουλίου Ασφαλείας συσταθείσαν κατάπαυσιν του πυρός την 4ην απογευματινήν της χθες, τα ημέτερα τμήματα διατηρούν τας θέσεις άτινας κατείχον κατά την στιγμήν της καταπαύσεως του πυρός.

3ον: Γενικώς η κατάστασις ελέγχεται υπό των ημετέρων ενόπλων δυνάμεων, επικρατεί δε απόλυτος τάξις και συνιστάται εις το κοινόν όπως ουδεμίαν εμπιστοσύνην δίδει εις ανευθύνους πληροφορίας ή διαδόσεις.

Advertisement

Σχολιάστε..

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s