50 χρόνια ΟΥΝΦΙΚΥΠ στην Κύπρο

Στις 4 Μαρτίου 2014 συμπληρώθηκαν πενήντα χρόνια από την απόφαση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για την αποστολή Ειρηνευτικής Δύναμης στην Κύπρο. Με αφορμή την επέτειο, στην εφημερίδα «Ο Φιλελεύθερος», στις 4 Μαρτίου 2014, δημοσιεύθηκε  σύντομη συνέντευξη του Πέτρου Παπαπολυβίου στη στήλη «5 λεπτά», της δημοσιογράφου Αντιγόνης Σολομωνίδου Δρουσιώτου. Η συνέντευξη αναδημοσιεύεται και εδώ

1. Πενήντα χρόνια γιορτάζει σήμερα η Ειρηνευτική Δύναμη των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο;

Μετά τις διακοινοτικές συγκρούσεις του Δεκεμβρίου 1963 και τη χάραξη της «Πράσινης γραμμής», οι τρεις «εγγυήτριες δυνάμεις» ανέλαβαν ρόλο ειρηνευτή, με αυξημένη βρετανική παρουσία. Ύστερα από σκληρές διαπραγματεύσεις, στις 4 Μαρτίου 1964 το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ υιοθέτησε ομόφωνα την απόφαση 186 για την εγκαθίδρυση της ΟΥΝΦΙΚΥΠ.

2. Ποια ήταν η στάση της Κυπριακής Δημοκρατίας;

Η Βρετανία και οι ΗΠΑ είχαν προτείνει την αποστολή στην Κύπρο ειρηνευτικής δύναμης από χώρες του ΝΑΤΟ. Η κυπριακή κυβέρνηση απέρριπτε τη «νατοποίηση», και η συνεχής αύξηση των βρετανικών δυνάμεων οδήγησε τον πρόεδρο Μακάριο να ζητήσει από τον ΟΗΕ «διεθνή δύναμιν ειρηνεύσεως» και τη μείωση των βρετανικών στρατευμάτων.

3. Ποιοι ήταν οι όροι εντολής της;

Αποστολή της ΟΥΝΦΙΚΥΠ ήταν «το συμφέρον της ειρήνης και της διεθνούς ασφαλείας, να πράττη παν το δυνατόν προς αποτροπήν της επαναλήψεως των μαχών και, εν ανάγκη, να συμβάλλη εις την διατήρησιν και την αποκατάστασιν του νόμου και της τάξεως, ως και την επάνοδον εις συνθήκας ομαλότητος».

4.  Τί πρόσφερε τα 50 χρόνια στην Κύπρο;

Η ΟΥΝΦΙΚΥΠ δεν «απέτρεψε την επανάληψη των μαχών», ούτε «αποκατέστησε τον νόμο και την τάξη». Με την πάροδο του χρόνου μετατράπηκε σε επιτηρητή της κατάστασης, ενώ στη διάρκεια της τουρκικής εισβολής περιορίστηκε στην επίλυση προβλημάτων ανθρωπιστικού χαρακτήρα. Η ιστορία της ΟΥΝΦΙΚΥΠ είναι σε μικρογραφία η ιστορία του ΟΗΕ και των βαθμιαία περιορισμένων δυνατοτήτων του.

5. Η Ειρηνευτική Δύναμη έχει ημερομηνία λήξεως;

Η ΟΥΝΦΙΚΥΠ είναι το μακροβιότερο στρατιωτικό σώμα του διεθνούς οργανισμού. Ήρθε για ένα τρίμηνο και με τις συνεχείς ανανεώσεις συμπλήρωσε μισόν αιώνα ζωής. Κάποτε θα έρθει και η ώρα της αποχώρησής της. Το ζητούμενο είναι να βρεθεί δίκαιη και βιώσιμη λύση στο Κυπριακό και ο ΟΗΕ να αποκτήσει ρόλο στην προάσπιση της παγκόσμιας ειρήνης σύμφωνα με τις επιταγές του Καταστατικού του Χάρτη.

Advertisement

Σχολιάστε..

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s