Νέες Εκδόσεις

Ελευθέριος Αντωνίου, Μπάρατζη (Πραστειό – Νέο Λειβάδι Μόρφου), Λευκωσία 2012.

Γεώργιος Ηλιάδης, Μάρκος Σπανός. Μισός αιώνας προσφοράς (1953-2009), Κύπρος 2012.

Ανδρέας Κλ. Σοφοκλέους, Ο Αγώνας της ΕΟΚΑ 1955-1959 στον κυπριακό Τύπο, Λευκωσία: Ίδρυμα Απελευθερωτικού Αγώνα ΕΟΚΑ 1955-1959, 2012.

Βασίλης Πρωτοπαπάς, Εκλογική ιστορία της Κύπρου. Πολιτευτές, κόμματα και εκλογές στην Αγγλοκρατία 1878-1960, Αθήνα: Θεμέλιο 2012.

Αλέξανδρος – Μιχαήλ Χατζηλύρας, Η Κυπριακή Δημοκρατία και οι θρησκευτικές ομάδες, Λευκωσία 2012.

Σχολιάστε..

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s