Μια συνέντευξη του Π. Παπαπολυβίου (28 Σεπτ. 2014)

Στην εφημερίδα “Φιλελεύθερος” στο κυριακάτικο φύλλο της 28ης Σεπτεμβρίου 2014, και στο καινούριο ένθετο με τίτλο Φιλgood, δημοσιεύθηκε συνέντευξή μου στη δημοσιογράφο Χριστίνα Κυριακίδου. Οι ερωταποκρίσεις αναφέρονται στην “επανάληψη της ιστορίας”, στην πρόσφατη εκδοτική κίνηση στην κυπριακή ιστοριογραφία και σε ορισμένα από τα προβλήματα των ιστορικών σπουδών στον τόπο μας. Για να την δείτε, πατήστε […]