Υποτροφία για μεταπτυχιακές σπουδές στην ιστορία της Κύπρου

Το Εμπίστευμα Υποτροφιών του  Παγκυπρίου Συνδέσμου Εφέδρων Πυροβολικού, στα πλαίσια της κοινωνικής του προσφοράς αλλά και στην προσπάθεια του να συμβάλει στην ανάπτυξη της έρευνας στη Σύγχρονη Ιστορία της Κύπρου, προκηρύσσει υποτροφία ύψους €3,000.                   Η υποτροφία θα παραχωρείται σε Ελληνοκύπριο/α φοιτητή ή φοιτήτρια που θα πραγματοποιήσει σπουδές μεταπτυχιακού διδακτορικού ή μεταδιδακτορικού επιπέδου σε πανεπιστήμιο της […]