Τα Αμερικανάκια

Σύμφωνα με το λεξικό του Γ. Μπαμπινιώτη, η λέξη αμερικανάκι σκωπτικώς λέγεται για το πρόσωπο που εξαπατάται εύκολα, τον εύπιστο. Συνώνυμά της είναι ο αφελής και το κορόιδο. Στο λεξικό του Ιδρύματος Μ. Τριανταφυλλίδη, μάλιστα, δίνεται και η πρόταση «Για αμερικανάκι με πέρασες και μου πουλάς το ξίδι για κρασί;», ως παράδειγμα χρήσης της. Η […]