Το ΑΚΕΛ για την Ελλάδα (1943)

Συμπληρώνονται αύριο εβδομήντα χρόνια από την απόφαση της ΚΕ του ΑΚΕΛ για κατάταξη στις συμμαχικές δυνάμεις. Ήταν 16 Ιουνίου του 1943, όταν σε έκτακτη συνεδρία της η ΚΕ του ΑΚΕΛ, με θέμα «την ενεργοτέραν συμμετοχήν του κόμματος εις την πολεμικήν προσπάθειαν» αποφάσισε «να γίνη έκκλησις προς όλα τα μέλη του κόμματος δι’ εθελοντικήν κατάταξιν εις […]