Πρωτομαγιά 1914

Στη Λεμεσό… Ο κόσμος ετοιμάζεται σήμερον διά την πρωτομαγιάτικην εορτήν του Κήπου. Άνθη, μουσική, άσματα, χαριτολογήμτα, γλυκοκουβέντες, και ό,τι είναι δυνατόν να επινοήση η τρυφερά φαντασία του ωραίου φύλου της Λεμεσού θα ενωθούν μαζή το απόγευμα. Διά να χαιρετίσουν τον χρυσομάλλην Μάιον. Όλοι λοιπόν το απόγευμα στα Ανθεστήρια. Εφημ. Σάλπιγξ (Λεμεσός). 1/14-5-1914.   Στη Λάρνακα… […]