Νέοι φοιτητές στο Μεταπτυχιακό, 2013-2014

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου δημοσίευσε την προκήρυξη για νέες θέσεις στα μεταπτυχιακά του προγράμματα για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014. Πληροφορίες για τις σπουδές, τα δίδακτρα και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, που πρέπει να υποβληθούν μέχρι τις 29 Μαρτίου 2013 έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Κύπρου (ucy.ac.cy) Η προκήρυξη αφορά και την εισδοχή 15 νέων φοιτητών / […]