Το “Περί Ιστορίας” στη στήλη 5 λεπτά

Την Παρασκευή, 8 Φεβρουαρίου 2013, στον «Φιλελεύθερο», στη στήλη «5 λεπτά» της Αντιγόνης Σολομωνίδου δημοσιεύθηκε η πιο κάτω συνέντευξη σχετικά με το «Περί Ιστορίας».