Η δολοφονία του βασιλιά Γεώργιου (5 Μαρτίου 1913) όπως την περιγράφει ένας Κύπριος εθελοντής

Συμπληρώθηκαν εκατό χρόνο από τη δολοφονία του βασιλιά Γεώργιου στη Θεσσαλονίκη. Μια ενδιαφέρουσα περιγραφή από το κλίμα που επικράτησε τις πρώτες ώρες μετά τη δολοφονία στις μονάδες του ελληνικού στρατού που βρίσκονταν στην πρωτεύουσα της Μακεδονίας τον Μάρτιο του 1913, δίνει το «Ημερολόγιον» του Κύπριου εθελοντή Εμμανουήλ Μ. Εμμανουήλ, από την Αμμόχωστο, δεκανέα του 3ου […]